TRÉNINKOVÝ PLÁN

3000,-/ měsíc
 • včetně aplikace TrainingPeaks
 • trénink vytvořený na míru podle individuálních fyziologických parametrů sportovce
 • analýza výkonu pomocí NIRS/MOXY ergo ramp testu
 • neomezené komunikace s trenérem
 • analýza dat z měřiče výkonu a tepové frekvence
 • neomezená možnost úpravy tréninku podle aktuálních požadavků a potřeb sportovce

INSYD LAKTÁTOVÝ TEST

4500,-
 • tréninkové zóny – celkem 8 tréninkových zón
 • metabolické zóny – spotřeba sacharidů a tuků v gramech na hodinu výkonu
 • maximum aerobní kapacity – VO2max
 • maximální glykolitická kapacita – VLamax
 • maximální možná intenzita výkonu bez akumulace laktátu – Anaerobic treshold (MLSS)
 • laktátový test v reálných venkovních podmínkách

MOXY TEST

1600,-
 • test na ergometru poskytuje důležitá fyziologická data, která jsou zásadní pro efektivní trénink
 • stanovení tréninkových zón
 • zjištění případných limitací výkonu
 • vědecky ověřená data o saturaci svalů kyslíkem
 • v testu je zahrnuto antropometrické i spirometrické měření

LAKTÁTOVÝ TEST

2600,-
 • step test na ergometru s měřením laktátu v kombinaci s MOXY monitoringem
 • poskytne laktátový profil LT1/LT2 cyklisty
 • zjištění případných limitací výkonu
 • individualizace tréninkových zón
 • v testu je zahrnuto antropometrické i spirometrické měření

ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Minimální délka je alespoň tři měsíce pro dostatečné zlepšení výkonu. Samozřejmě je to individuální dle časových možností. Optimální délka tréninkové spolupráce je přibližně 6 měsíců a déle.

Nutné to samozřejmě není, ale pro efektivní tréninkový plán je dobré znát přesně své tréninkové zóny.

Ano, snažím se vždy vytvořit co nejefektivnější tréninkový plán podle Vašich časových možností.

U hobby cyklistů minimálně dvakrát za sezonu. Vlivem tréninkových cyklů dochází i ke změnám výkonu a metabolismu. V případě kvalitního tréninku je možné zaznamenat výraznější posun v parametrech již po 5-6 týdnech.

V těchto případech je možné absolvovat indoorový MOXY test na trenažéru, a optimálně časem pořídit wattmetr. Je to opravdu skvělý pomocník pro trénink.

Laktátový test provádím nejen ve Zlíně ale podle domluvy i v dalších lokalitách. Stačí vybrat vhodný úsek – nepřerušovaná část rovina/kopec o délce k deseti minutám.