NABÍDKA TESTŮ

INSCYD LAKTÁTOVÝ TEST

Unikátní a ověřený laktátový test v reálných venkovních podmínkách. Laktátový test poskytuje podrobné informace o tom, jak vaše tělo funguje během submaximálního a maximálního výkonu.

LAKTÁTOVÝ TEST

Kombinovaný test laktátové křivky s MOXY monitoringem. V tomto protokolu se výkon na ergometru zvyšuje v pravidelných krocích a na konci každého kroku se odebírá vzorek laktátu. Je použit k vykreslení laktátové křivky k určení aproximací LT1 a LT2.

MOXY TEST

Stupňovaný a přerušovaný test na ergometru poskytne důležitá fyziologická data, která pomohou stanovit individuální tréninkové zóny. Moxy monitor poskytuje vědecky ověřená data o saturaci svalů kyslíkem.